Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Merrills Marauders
ID igrača:534.965
Unique ID:STEAM_0:1:167438833
Steam IDv3:[U:1:334877667]
Steam Community:76561198295143395
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:4. dec 2020. 21:40:18 (Ukupno: 843 konektovanja)
Provedeno vreme:17 dana 17:38:54 sati
Prosečan ping:59,00ms (Latency: 29,50ms)
Omiljeno oružje:GARANDM1 Garand Rifle

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Preživeo Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
JimForce |US| 7d 17:48h 18. maj 2020. 00:00:00 640 41,02 54% 17.493 15.091 1,16 14% 16%
[475th^AR] JimForce {R} 4d 09:35h 15. jun 2020. 00:00:00 432 53,99 44% 8.664 6.253 1,39 12% 18%
[475th^AR]Jim₣ØⱤ₵E{A} 1d 18:16h 27. jun 2020. 00:00:00 206 53,57 34% 3.298 2.304 1,43 13% 20%
[475th^AR]JimFØⱤ₵E{A} 1d 04:37h 13. jul 2020. 00:00:00 111 55,94 42% 2.653 1.663 1,60 13% 20%
[475th^AR]JimFØR₵E{MP} 1d 03:17h 4. dec 2020. 00:00:00 96 53,97 46% 2.830 1.680 1,68 13% 20%
[475th^AR]JimFØR₵E{A} 0d 14:10h 20. jul 2020. 00:00:00 48 55,28 40% 1.430 777 1,84 11% 23%
JimForceUS 0d 10:38h 18. feb 2020. 00:00:00 76 41,12 70% 681 797 0,85 15% 12%
[475th^AR]_JimForce_{R} 0d 08:39h 17. jun 2020. 00:00:00 49 61,35 57% 724 425 1,70 16% 24%
JimForce IUSI 0d 04:07h 23. feb 2020. 00:00:00 26 46,41 81% 247 272 0,91 16% 15%
[475th^AR]Jł₥₣ØⱤ₵Ɇ{A 0d 00:38h 17. jun 2020. 00:00:00 6 56,22 100% 43 23 1,87 19% 42%
[475th^AR]JimForce|US| {R}" 0d 00:00h 18. maj 2020. 00:00:00 - - 0% - - - 0% 0%
[475th^AR] JimForce |US| {R}" 0d 00:00h 18. maj 2020. 00:00:00 - - 0% - - - 0% 0%
[475th^AR]JimForce|US|{R} 0d 00:00h 18. maj 2020. 00:00:00 - - 0% - - - 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Axis 15d 00:05h 936 puta 48% 1,34
Allies 1d 13:26h 357 puta 18% 0,94
Spectator 1d 05:53h 662 puta 34% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_axis_mp44 15d 11:39h 880 puta 78% 1,34
class_allied_heavy 0d 21:49h 129 puta 11% 0,88
class_allied_garand 0d 13:11h 56 puta 5% 1,04
class_axis_kar98 0d 08:21h 22 puta 2% 1,39
class_axis_mp40 0d 04:29h 10 puta 1% 1,25
class_allied_thompson 0d 03:30h 26 puta 2% 0,90
class_axis_pschreck 0d 00:50h 5 puta 0% 0,82
class_allied_sniper 0d 00:31h 1 puta 0% 1,25
class_axis_mg42 0d 00:04h 1 puta 0% 1,14
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 7.851 puta 23.553
Double Kill (2 kills) 4.596 puta 18.384
Area Captured 2.974 puta 29.725
Kill Assist 2.844 puta 2.844
Triple Kill (3 kills) 2.472 puta 14.832
Domination 1.765 puta 8.825
Domination (4 kills) 1.281 puta 10.248
Rampage (5 kills) 1.007 puta 10.070
Round Win 825 puta 8.250
Revenge 638 puta 3.190
Capture Blocked 629 puta 6.290
Mega Kill (7 kills) 287 puta 3.444
Ownage (9 kills) 83 puta 1.162
Ultra Kill (11 kills) 16 puta 256
Killing Spree (13 kills) 2 puta 36
Monster Kill (15 kills) 1 puta 20

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_avalanche 17d 11:22h 37.310 98% 28.601 1,30 4.889 98% 13%
dod_flash 0d 03:50h 446 1% 361 1,24 72 1% 16%
dod_donner 0d 01:11h 94 0% 96 0,98 7 0% 7%
dod_anzio 0d 00:56h 66 0% 66 1,00 7 0% 11%
dod_argentan 0d 00:54h 58 0% 59 0,98 2 0% 3%
dod_kalt 0d 00:52h 55 0% 67 0,82 9 0% 16%
dod_strand 0d 00:13h 7 0% 6 1,17 1 0% 14%
dod_santos_b3 0d 00:07h 9 0% 9 1,00 - 0% 0%
dod_palermo 0d 00:07h 6 0% 7 0,86 - 0% 0%
dod_jagd 0d 00:05h 6 0% 10 0,60 1 0% 17%
dod_dust_sl 0d 00:02h 3 0% 1 3,00 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 18.845 50% 6.310 22% 1.963 39% 10%
FRAG_GER German Grenade 3,00 12.182 32% 1.106 4% 1.538 31% 13%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 4.153 11% 632 2% 868 17% 21%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 1.198 3% 3.311 11% 299 6% 25%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle Grenade 3,00 738 2% 602 2% 100 2% 14%
C96 Pistol c96 1,50 403 1% 485 2% 128 3% 32%
FRAG_US U.S. Grenade 3,00 346 1% 2.200 8% 57 1% 16%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 142 0% 750 3% 27 1% 19%
30CAL .30 Caliber Machine Gun 1,25 20 0% 423 1% 3 0% 15%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 11 0% 18 0% 3 0% 27%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 8 0% 133 0% 1 0% 13%
BAR BAR Browning Automatic Rifle 1,20 6 0% 700 2% - 0% 0%
M1CARBINE M1 Carbine 1,20 4 0% 122 0% 1 0% 25%
K98_SCOPED Mauser Karbiner k98 Sniper Rifle 1,50 3 0% 58 0% 1 0% 33%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 2 0% 183 1% - 0% 0%
PSCHRECK Panzerschreck 2,25 1 0% 4 0% - 0% 0%
P38 Pistol 38 1,50 1 0% 5 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
GARAND 36.389 16.7 66.0 17.3
FRAG_GER 30.245 16.7 65.6 17.7
MP44 9.490 18.6 62.4 19.0
THOMPSON 4.360 15.6 66.2 18.2
C96 2.100 17.7 64.6 17.8
RIFLEGREN_US 1.406 15.1 67.4 17.4
FRAG_US 584 17.8 67.1 15.1
MP40 387 20.4 61.0 18.6
30CAL 60 13.3 73.3 13.3
COLT 56 25.0 55.4 19.6
BAR 21 4.8 33.3 61.9
M1CARBINE 18 11.1 77.8 11.1
MG42 8 25.0 50.0 25.0
K98 8 12.5 75.0 12.5
P38 6 16.7 83.3 0.0
K98_SCOPED 4 0.0 100.0 0.0
PSCHRECK 2 50.0 50.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
GARAND 245.036 36.389 2.439.216 18.845 6.310 2,99 1.963 10% 15% 67,00 13,00
FRAG_GER 81.412 31.444 1.524.437 12.182 1.106 11,01 1.538 13% 39% 48,50 6,70
MP44 89.291 9.490 181.511 4.153 632 6,57 868 21% 11% 19,10 21,50
THOMPSON 36.130 4.360 169.711 1.198 3.311 0,36 299 25% 12% 38,90 30,20
RIFLEGREN_US 855 1.444 35.655 738 602 1,23 100 14% 169% 24,70 1,20
C96 16.638 2.100 73.284 403 485 0,83 128 32% 13% 34,90 41,30
FRAG_US 1.788 602 15.927 346 2.200 0,16 57 16% 34% 26,50 5,20
MP40 3.718 387 11.499 142 750 0,19 27 19% 10% 29,70 26,20
30CAL 3.245 60 4.893 20 423 0,05 3 15% 2% 81,60 162,30
COLT 379 56 1.737 11 18 0,61 3 27% 15% 31,00 34,50
K98 66 8 0 8 133 0,06 1 13% 12% 0,00 8,30
BAR 365 21 772 6 700 0,01 - 0% 6% 36,80 60,80
M1CARBINE 318 18 540 4 122 0,03 1 25% 6% 30,00 79,50
K98_SCOPED 21 4 1.080 3 58 0,05 1 33% 19% 270,00 7,00
MG42 350 8 478 2 183 0,01 - 0% 2% 59,80 175,00
P38 38 6 170 1 5 0,20 - 0% 16% 28,30 38,00
PSCHRECK 11 2 27 1 4 0,25 - 0% 18% 13,50 11,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: