Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Redford, Sjedinjene Države
ID igrača:486.802
Unique ID:STEAM_0:0:32848278
Steam IDv3:[U:1:65696556]
Steam Community:76561198025962284
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 4 sati (Ukupno: 2.345 konektovanja)
Provedeno vreme:27 dana 09:49:07 sati
Prosečan ping:53,95ms (Latency: 26,97ms)
Omiljeno oružje:GARANDM1 Garand Rifle

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Allies 14d 18:39h 1.464 puta 53% 1,00
Axis 13d 01:15h 1.192 puta 44% 1,26
Spectator 0d 00:50h 82 puta 3% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_allied_thompson 14d 06:58h 1.369 puta 53% 0,99
class_axis_mp40 12d 21:01h 1.137 puta 44% 1,26
class_allied_garand 0d 05:21h 24 puta 1% 1,06
class_allied_sniper 0d 02:16h 7 puta 0% 1,89
class_axis_mp44 0d 01:58h 6 puta 0% 1,32
class_allied_bazooka 0d 01:07h 4 puta 0% 0,38
class_axis_sniper 0d 00:44h 5 puta 0% 1,70
class_allied_heavy 0d 00:34h 4 puta 0% 2,14
class_axis_kar98 0d 00:26h 3 puta 0% 0,60
class_axis_pschreck 0d 00:22h 1 puta 0% 1,90
class_axis_mg42 0d 00:21h 2 puta 0% 0,60
class_allied_mg 0d 00:05h 3 puta 0% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Area Captured 6.888 puta 68.880
Domination 5.118 puta 25.590
Headshot 2.637 puta 7.911
Double Kill (2 kills) 2.467 puta 9.868
Round Win 2.398 puta 23.980
Bomb Planted 2.116 puta 10.580
Capture Blocked 1.201 puta 12.010
Triple Kill (3 kills) 1.197 puta 7.182
Bomb Defused 786 puta 3.930
Domination (4 kills) 671 puta 5.368
Rampage (5 kills) 551 puta 5.510
Revenge 499 puta 2.495
Bomb Planter Killed 364 puta 728
Kill Assist 360 puta 360
Mega Kill (7 kills) 174 puta 2.088
Ownage (9 kills) 50 puta 700
Ultra Kill (11 kills) 22 puta 352
Killing Spree (13 kills) 4 puta 72
Monster Kill (15 kills) 1 puta 20
Unstoppable (17 kills) 1 puta 25

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_strand 12d 19:19h 10.658 49% 8.278 1,29 1.157 57% 11%
dod_avalanche 2d 00:29h 2.288 10% 2.121 1,08 211 10% 9%
dod_donner 1d 07:46h 1.065 5% 994 1,07 70 3% 7%
dod_anzio 1d 03:11h 779 4% 766 1,02 47 2% 6%
dod_santos_b3 1d 01:45h 885 4% 771 1,15 62 3% 7%
dod_flash 1d 01:44h 987 5% 1.113 0,89 91 4% 9%
dod_caen_b07 0d 21:54h 452 2% 369 1,22 41 2% 9%
dod_troddle 0d 20:11h 511 2% 445 1,15 34 2% 7%
dod_goodwood_b3 0d 18:29h 371 2% 394 0,94 35 2% 9%
dod_anvil 0d 17:41h 358 2% 343 1,04 23 1% 6%
dod_churchyard 0d 16:54h 461 2% 466 0,99 35 2% 8%
dod_jagd 0d 16:00h 477 2% 525 0,91 26 1% 5%
dod_argentan 0d 15:42h 362 2% 436 0,83 33 2% 9%
dod_strasbourg_b3 0d 15:13h 411 2% 543 0,76 35 2% 9%
dod_kalt 0d 14:55h 441 2% 375 1,18 32 2% 7%
dod_colmar 0d 14:51h 426 2% 475 0,90 53 3% 12%
dod_stug 0d 13:01h 319 1% 314 1,02 14 1% 4%
dod_aura 0d 11:32h 288 1% 323 0,89 29 1% 10%
dod_harrington 0d 01:16h 94 0% 77 1,22 3 0% 3%
dod_lennon 0d 01:10h 39 0% 43 0,91 2 0% 5%
dod_dust_sl 0d 01:02h 20 0% 20 1,00 2 0% 10%
dod_marche 0d 00:57h 16 0% 11 1,45 1 0% 6%
dod_palermo 0d 00:36h 72 0% 51 1,41 3 0% 4%
dod_sora_b3 0d 00:30h 20 0% 34 0,59 - 0% 0%
dod_paysage 0d 00:29h 14 0% 14 1,00 4 0% 29%
dod_coire_rc3 0d 00:14h 5 0% 6 0,83 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 17.895 82% 5.935 31% 1.542 75% 9%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle Grenade 3,00 1.986 9% 236 1% 234 11% 12%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 1.216 6% 1.254 7% 207 10% 17%
FRAG_US U.S. Grenade 3,00 345 2% 409 2% 39 2% 11%
SPADE Spade Entrenchment Tool 7,00 228 1% 10 0% 5 0% 2%
FRAG_GER German Grenade 3,00 50 0% 304 2% 7 0% 14%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 47 0% 36 0% 5 0% 11%
MG42 MG42 Machine Gun 1,20 30 0% 753 4% 2 0% 7%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 11 0% 215 1% 1 0% 9%
COLT Colt .45 model 1911 1,60 6 0% 29 0% - 0% 0%
PUNCH A punch to your face 7,00 3 0% 3 0% 1 0% 33%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 1 0% 220 1% - 0% 0%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 1 0% 59 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
GARAND 60.515 13.9 71.1 15.1
RIFLEGREN_US 14.032 16.6 62.5 20.8
THOMPSON 5.724 19.4 60.3 20.2
FRAG_US 1.896 16.8 61.5 21.7
SPADE 802 11.0 78.8 10.2
DOD_BOMB_TARGET 549 18.8 57.9 23.3
FRAG_GER 268 16.4 65.3 18.3
MG42 125 28.8 48.8 22.4
MP40 58 12.1 58.6 29.3
COLT 24 4.2 83.3 12.5
MP44 5 60.0 20.0 20.0
K98 2 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
GARAND 132.213 60.515 1.063.561 17.895 5.935 3,02 1.542 9% 46% 17,60 7,40
RIFLEGREN_US 7.770 14.612 320.672 1.986 236 8,42 234 12% 188% 21,90 3,90
THOMPSON 44.358 5.724 135.042 1.216 1.254 0,97 207 17% 13% 23,60 36,50
FRAG_US 3.562 1.977 47.475 345 409 0,84 39 11% 56% 24,00 10,30
SPADE 7.995 802 12.227 228 10 22,80 5 2% 10% 15,20 35,10
FRAG_GER 587 271 9.632 50 304 0,16 7 14% 46% 35,50 11,70
DOD_BOMB_TARGET 274 563 16.331 47 36 1,31 5 11% 205% 29,00 5,80
MG42 4.606 125 8.128 30 753 0,04 2 7% 3% 65,00 153,50
MP40 647 58 1.774 11 215 0,05 1 9% 9% 30,60 58,80
COLT 211 24 790 6 29 0,21 - 0% 11% 32,90 35,20
MP44 19 5 190 1 220 0,00 - 0% 26% 38,00 19,00
K98 7 2 198 1 59 0,02 - 0% 29% 99,00 7,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: