Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Trier, Nemačka
ID igrača:476.483
Unique ID:STEAM_0:1:36560401
Steam IDv3:[U:1:73120803]
Steam Community:76561198033386531
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:18. okt 2019. 13:51:32 (Ukupno: 1.630 konektovanja)
Provedeno vreme:17 dana 20:03:57 sati
Prosečan ping:157,83ms (Latency: 78,91ms)
Omiljeno oružje:GARANDM1 Garand Rifle

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Axis 10d 15:59h 1.231 puta 42% 1,16
Allies 4d 18:31h 712 puta 24% 1,02
Spectator 2d 12:15h 1.013 puta 34% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
class_axis_kar98 11d 07:03h 1.144 puta 66% 1,17
class_allied_garand 5d 05:27h 565 puta 33% 1,02
class_axis_mp44 0d 01:48h 10 puta 1% 0,66
class_axis_mp40 0d 01:12h 7 puta 0% 0,53
class_allied_thompson 0d 00:47h 4 puta 0% 0,48
class_axis_sniper 0d 00:29h 3 puta 0% 0,56
class_allied_sniper 0d 00:27h 2 puta 0% 0,69
class_allied_heavy 0d 00:20h 2 puta 0% 2,33
class_axis_pschreck 0d 00:02h 1 puta 0% 0,50
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Area Captured 6.663 puta 67.150
Domination 4.293 puta 21.585
Round Win 2.096 puta 18.970
Double Kill (2 kills) 1.696 puta 6.948
Headshot 1.063 puta 3.261
Triple Kill (3 kills) 786 puta 4.806
Capture Blocked 512 puta 5.190
Domination (4 kills) 391 puta 3.224
Rampage (5 kills) 306 puta 3.150
Bomb Planted 301 puta 1.505
Revenge 256 puta 1.295
Mega Kill (7 kills) 72 puta 876
Bomb Defused 69 puta 350
Bomb Planter Killed 41 puta 84
Ownage (9 kills) 23 puta 322
Ultra Kill (11 kills) 4 puta 80
Killing Spree (13 kills) 1 puta 18
Monster Kill (15 kills) 1 puta 20

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
dod_avalanche 4d 03:46h 3.398 25% 2.928 1,16 277 28% 8%
dod_anzio 1d 21:21h 1.938 14% 1.495 1,30 140 14% 7%
dod_jagd 1d 13:29h 1.054 8% 988 1,07 75 7% 7%
dod_donner 1d 07:23h 1.050 8% 977 1,07 69 7% 7%
dod_santos_b3 1d 03:43h 1.103 8% 970 1,14 61 6% 6%
dod_anvil 1d 00:06h 717 5% 628 1,14 44 4% 6%
dod_argentan 0d 21:59h 682 5% 770 0,89 61 6% 9%
dod_troddle 0d 20:18h 442 3% 366 1,21 46 5% 10%
dod_flash 0d 17:12h 407 3% 439 0,93 24 2% 6%
dod_strand 0d 16:49h 609 4% 422 1,44 43 4% 7%
dod_strasbourg_b3 0d 16:36h 433 3% 419 1,03 21 2% 5%
dod_aura 0d 16:09h 531 4% 496 1,07 44 4% 8%
dod_colmar 0d 15:58h 501 4% 499 1,00 36 4% 7%
dod_kalt 0d 14:24h 323 2% 369 0,88 23 2% 7%
dod_caen_b07 0d 09:54h 111 1% 138 0,80 11 1% 10%
dod_stug 0d 09:35h 255 2% 189 1,35 21 2% 8%
dod_goodwood_b3 0d 04:26h 41 0% 34 1,21 5 1% 12%
dod_churchyard 0d 02:18h 20 0% 12 1,67 1 0% 5%
dod_marche 0d 00:20h 10 0% 11 0,91 - 0% 0%
dod_lennon 0d 00:09h 5 0% 7 0,71 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
GARAND M1 Garand Rifle 1,30 10.231 75% 3.882 32% 710 71% 7%
FRAG_US U.S. Grenade 3,00 2.637 19% 903 7% 230 23% 9%
K98 Mauser Kar 98k 1,30 596 4% 86 1% 37 4% 6%
RIFLEGREN_US M1 Garand Rifle Grenade 3,00 84 1% 69 1% 11 1% 13%
C96 Pistol c96 1,50 42 0% 204 2% 10 1% 24%
SPRING Springfield Rifle with Scope 1,50 14 0% 259 2% 3 0% 21%
MP44 MP44 Assault Rifle 1,35 7 0% 13 0% 1 0% 14%
DOD_BOMB_TARGET TNT Bomb 1,00 7 0% 3 0% - 0% 0%
THOMPSON Thompson Submachine Gun 1,25 4 0% 43 0% - 0% 0%
MP40 MP40 Machine Pistol 1,25 2 0% 7 0% - 0% 0%
FRAG_GER German Grenade 3,00 1 0% 55 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
GARAND 41.266 13.6 71.0 15.4
FRAG_US 16.714 17.3 61.1 21.6
K98 1.838 11.5 73.8 14.7
RIFLEGREN_US 1.480 14.5 66.3 19.2
C96 269 18.2 65.8 16.0
DOD_BOMB_TARGET 52 21.2 51.9 26.9
THOMPSON 46 13.0 60.9 26.1
SPRING 25 12.0 72.0 16.0
MP44 24 16.7 66.7 16.7
MP40 20 20.0 55.0 25.0
FRAG_GER 1 0.0 0.0 100.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
GARAND 96.959 41.276 30.497 10.231 3.882 2,64 710 7% 43% 0,70 9,50
FRAG_US 28.015 17.304 360.263 2.637 903 2,92 230 9% 62% 20,80 10,60
K98 4.556 1.838 1.003 596 86 6,93 37 6% 40% 0,50 7,60
RIFLEGREN_US 538 1.512 28.705 84 69 1,22 11 13% 281% 19,00 6,40
C96 2.623 269 8.206 42 204 0,21 10 24% 10% 30,50 62,50
SPRING 74 25 96 14 259 0,05 3 21% 34% 3,80 5,30
MP44 136 24 388 7 13 0,54 1 14% 18% 16,20 19,40
DOD_BOMB_TARGET 25 55 1.099 7 3 2,33 - 0% 220% 20,00 3,60
THOMPSON 378 46 1.145 4 43 0,09 - 0% 12% 24,90 94,50
MP40 268 20 458 2 7 0,29 - 0% 7% 22,90 134,00
FRAG_GER 2 1 0 1 55 0,02 - 0% 50% 0,00 2,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: